motorlab

EEN MOTORLAB OPZETTEN VOOR GROEP 1 T/M 4 

Het ‘Motorlab NL’ (bewegingscircuit in de speelzaal) is voor mij een onderdeel van de dynamische schooldag, één van de mogelijkheden om meer beweegmomenten in de schooldag te brengen.
Het ‘Motorlab NL’ is ontstaan na het bekijken van een Amerikaanse filmpje van ‘Ready bodies, learning minds’, dat beelden liet zien van een Motorlab aldaar. Aanleiding voor de bedenkers was dat er steeds meer onrustige, onrijpe kinderen op school komen, die moeite hebben met schoolse vaardigheden. Door 2 of 3 keer per week, op de dagen dat er geen gymles is, met de klas een motorlab te doen, ging niet alleen de motoriek snel vooruit, maar ook het gedrag en zelfs cognitieve vaardigheden. Maar liefst 70% verhoging in leesvaardigheid claimde het filmpje.

Sinds 4 jaar wordt gewerkt aan de Nederlandse versie van een Motorlab. Circuitonderdelen zijn grote en kleine motoriek, samenwerken, bewegend rekenen en bewegend taal. Ruim 50 bassischolen zijn de 10 ontworpen motorlabs aan het uittesten en de deelnemende klassen zijn enthousiast.

In deze webinar worden filmpjes van verschillende circuits getoond en uitgelegd hoe het circuit werkt. Welke voor- en nadelen kom je in de praktijk tegen en wat zijn de effecten?

Scroll naar boven