Ecsplore

Ecsplore staat voor een gezonde, vitale en sociale samenleving. De combinatiefunctionarissen van Ecsplore werken praktisch samen met professionele en vrijwilligersorganisaties in de Westelijke Mijnstreek op de gebieden educatie, cultuur, sport, zorg en welzijn. Daarmee levert Ecsplore een belangrijke bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van onze doelgroepen. 
Ecsplore is hét centrale aanspreekpunt voor zowel professionals als burgers op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Waarbij we adviseren, begeleiden, ondersteunen en stimuleren tot bewegen en participatie in de breedste zin van het woord. Ecsplore richt zich op burgers van 0 tot 100 jaar in de gemeente Sittard-Geleen, Stein en Schinnen.

Ecsplore kent het sport- en beweegaanbod in de omgeving en heeft een groot netwerk. Wij matchen vraag en behoefte met het bestaande aanbod en nieuwe of lopende initiatieven. 

Ga naar de website voor meer informatie: www.ecsplore.nl